BESPARINGSCHECK

POMPSETS

Subsidie

Subsidie suikerbietenteelt
Teelt u suikerbieten? Dan kunt u alleen, of in samenwerkingsverband subsidie aanvragen. Deze subsidie is ook bekend als 'diversificatiesteun'. In 2009 stelt LNV € 11.870.108 beschikbaar, verdeeld over drie openstellingen.
Deze subsidie kunt u ook toepassen voor de aanschaf van een nieuwe beregeningsinstallatie, mits deze machine ook gebruikt wordt voor de beregening van suikerbieten.
Investeringen door suikerbietentelers
U wilt investeren in duurzame ontwikkelingen of alternatieven voor de suikerbietenteelt. U kunt subsidie aanvragen voor één of meerdere investeringen die hier aan bijdragen. Uw activiteiten of investeringen moeten één of meer van deze resultaten hebben. Voor een nieuwe beregeningsinstallatie kunnen bijvoorbeeld de volgende resultaten van toepassing zijn:
  • verlaging van de productiekosten
  • de instandhouding en verbetering van het natuurlijk milieu, de hygiënische omstandigheden, dierenwelzijn, voedselveiligheid of duurzaam gebruik van energiebronnen
  • verhoging van de kwaliteit en toegevoegde waarde van producten
  • verbetering van de arbeidsomstandigheden in de onderneming
  • behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen
  • verhoging van de doelmatigheid bij inzet en gebruik van middelen, machines en menskracht
U kunt subsidie aanvragen van 17 augustus tot en met 30 september 2009.
 
Heeft u nog vragen over de subsidie en de toepassing op een beregeningsinstallatie? Neem dan contact op met Roel van Campen of Chris van de Lindeloof.
Direct contact?

Mechanisatie Centrum Flakkee
Lieve Vrouwepoldersedijk 1b
3243 LA Stad aan 't Haringvliet Telefoon: (0187) 61 18 88
Fax: (0187) 61 23 58 info@ocmis.nl