BESPARINGSCHECK

POMPSETS

beregenings installatie

Op de markt voor beregeningsinstallaties heeft men te maken met verschillende typen berege­ningsinstallaties. Er is sprake van conventionele installaties, haspelin­stallaties en automatische installaties.
Binnen deze verschillende typen installaties is het weer mogelijk om onderscheid te maken tussen verplaatsbare en niet-verplaatsbare installaties.
 
Technisch zijn beregeningsinstallaties de laatste jaren sterk verbeterd. Zo kan bijvoor­beeld een installatie geheel computergestuurd werken. Dit was enige jaren geleden nog ondenkbaar. Dit heeft er toe geleid dat bedrijven met zeer uiteenlo­pende produkten de markt betraden. Voor ieder bedrijfstype bestaat tegenwoordig een op het lijf geschreven berege­ningsin­stallatie.
 

Ocmis bestaat sinds 1970. In die tijd begon het bedrijf in Italie als producent van precisie-onderdelen voor de productie van beregeningsmachines. Nadat het bedrijf zich verder toelegde op de productie van beregeningshaspels, gingen de ontwikkelingen snel. Ocmis mag zichzelf wereldmarktleider noemen.

Ocmis produceert diverse modellen beregeningsmachines, waardoor maatwerk geleverd kan worden voor elk bedrijfstype en elke teelt. Het bedrijf vraagt en garandeert de hoogste kwaliteitsstandaard van de producten waarmee de machines worden samengesteld. Een voortdurend proces van aanpassing en verbetering versterken de positie van Ocmis in de markt.

Het resultaat is een betrouwbaar product en een betrouwbare fabrikant die met voortdurende investeringen in productie en informatietechnologie haar positie in de markt steeds weer bevestigd. Ocmis is een wereldspeler van formaat.


VR8_sch

 

Stuur mij de gratis brochureIk wil graag een offerte
  
  
Beregeningshaspel - beregeningsinstallatie - beregening-haspel - beregeningskanon -beregeningsmachine - beregeningspompen
Direct contact?

Mechanisatie Centrum Flakkee
Lieve Vrouwepoldersedijk 1b
3243 LA Stad aan 't Haringvliet Telefoon: (0187) 61 18 88
Fax: (0187) 61 23 58 info@ocmis.nl